Vestergaard Ventilation ApS

Vestergaard Ventilation har gennem en årrække samlet stor erfaring i alle former for ventilation. Vi opsætter villaventilation, toiletudsug og emfang for de private kunder. Vi konstruerer ventilation i storkøkkener, fabrikker og idrætshaller for de industrielle kunder, hvor ventilationen kan styres centralt på pc (F.eks. I-tool). Derudover har vi bred erfaring indenfor servicering af eksisterende anlæg.

Vestergaard Ventilation sikrer klimaet på kontorer og skoler, hvor mange voksne eller børn opholder sig. Vi konstruerer udluftning fra f.eks. læreværelser, fysiklokaler og kemi skabe.

Til industrien leveres de optimale løsninger, hvad enten behovet er overtryk i støvfri lokaler, udsugning og indblæsning i malekabiner eller aircondition og køling af maskiner. Desuden har virksomheden egen fabrikation af rustfrie emfang til storkøkkener.

Indenfor de sidste år, er villaventilation blevet mere udbredt. Vestergaard Ventilation udskifter den brugte, dårlige og fugtige luft med filtreret og ren luft udefra samtidig med, at varmen genanvendes.

Vestergaard Ventilation har et grundigt kendskab til bygningsreglementet, samt de krav, der stilles af brandmyndigheder, arbejdstilsyn og andre. Ligeledes stor viden om dimensionering, så anlæggene bliver så støjsvage som muligt.

Et omfattende måleudstyr er til rådighed for de knap ti medarbejdere, der ikke alene installerer nye anlæg, men også yder service på eksisterende anlæg overalt i Nordjylland.

Scroll to Top