Personlig ventilation

Tool er en internetserver, som giver forbindelse mellem ventilationsanlægget og internettet ved brug af TCP/IP protokollen. Dermed kan du overvåge og styre ventilationsanlægget fra din computer eller fra din mobiltelefon - enten via internettet eller et lokalt netværk.

iTool giver dig ligeledes mulighed for at modtage alarmer direkte via SMS eller pr. mail, når der eksempelvis er afvigelser i driften, fejl på anlægget eller der er tid til vedligeholdelse (f.eks. filterskift). Brugergrænsefladen er nemt tilgængelig med selvforklarende skærmbilleder, dynamisk opdateret driftsbillede og grafiske historikkurver for luftmængder, temperatur og varme-/kølebehov.

Følgende ventilationsanlæg kan benytte iTool:
VEX100 luftbehandlingsaggregater
BESB, BESF
DTH og DTV med MAC11-22 konstanttrykregulator
- Se tillige VEX-anlæg

Scroll to Top