Industriventilation

Komfortventilation

ennem de sidste år er der kommet større og større fokus på komfortventilation. Mange af os tilbringer adskillige timer dagligt i miljøer, hvor indeklimaet er afgørende for vores velbefindende. Undersøgelser viser, at har man ikke termisk komfort, dvs. har du det eksempelvis for varmt, mindskes din koncentration og præstation med op til 50 %. Ligeledes kan et dårligt indeklima være årsagen til decideret sygdom.

Et klimaanlæg kan sørge for, at luftfugtigheden og temperaturen altid er jævn og behagelig at opholde sig i. Som grundregel skal luften i et lokale skiftes flere gange i timen, og det kan være svært at opnå med naturlig udluftning, uden at der opstår gener fra eksempelvis træk, kulde og dårlig luftfordeling. Derfor kan det være en god idé med mekanisk ventilation for at sikre et godt indeklima.

Vestergaard Ventilation monterer komfortventilation følgende steder:

 • Børnehaver
 • Plejehjem
 • Skoler
 • Haller

Procesventilation
Procesventilation er en mekanisk ventilation, der består af en udsugning, som i videst mulige omfang fjerner forureningen på udviklingsstedet, og af en tilførsel af frisk luft af passende temperatur.

Der er lovmæssige krav om procesventilation, når der under en arbejdsproces udvikles luftarter, støv, røg eller lignende, der er sundhedsskadelige eller eksplosive. Der er krav om procesventilation, selv om den forurenende arbejdsproces kun foregår periodisk.

I videst muligt omfang skal der benyttes punktudsugning, hvilket vil sige, at procesventilation etableres med procesudsugningen i direkte tilknytning til den forurenende arbejdsproces. Selv med en effektiv punktudsugning kan der i visse tilfælde, hvis forureningen alligevel slipper forbi punktudsugning og spredes til rummet omkring, være behov for rumventilation som supplement til punktudsugningen.

Inden for procesventilation har Vestergaard Ventilation stor erfaring på følgende områder:

 • Svejseudsug
 • Malerkabine
 • Kemiskabe
 • Storkøkken
 • Skoler
 • Spånudsug
 • Laboratorieventilation
 • Rustfri emner til procesventilation (rustfri specialemner)
 • Punktudsugning

- Ligegyldigt hvad dine behov måtte være, er Vestergaard Ventilation klar til at tage en uforpligtende dialog med dig om, hvad den bedste løsning er for netop dig. Kontakt os på telefon 98 90 01 40 eller mail: info@vestergaard-ventilation.dk.

Scroll to Top