Bygningsreglement

Nyt bygningsreglement pr. 1. april 2006
Med virkning pr. 1. april 2006 er reglerne for energiforbrug i forbindelse med nybyggeri eller tilbygninger blevet strammet. Kravene til huses energiforbrug betyder, at energimængden brugt på opvarmning, varmt vand, ventilation og køling højst må udgøre 70 KWh/m2 tillagt 2.200 KWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal (m2).

Samtidig er kravene til husets tæthed blevet strammet betydeligt (1,5l/s pr. m2 opvarmet etageareal), hvilket betyder at husene bliver langt mere tætte, end vi har set før. Derfor er der indført regler for husets ventilering, hvor der i huset skal være et luftskifte på mindst 0,5 gange i timen, svarende til en volumenstrøm på 0,32 l/s pr. m2 ved en rumhøjde på 2,3 m. I køkken, baderum, wc, bryggers o.lign. skal der være udsugning.

Luftskiftet skal ske inden for den samlede energiramme - og det stiller krav til effektiv og energibesparende ventilation med varmegenvinding.

(kilde: Bygningsregl. for småhuse 1998 incl. tillæg pr. 1. april 2006

Tilbage

Scroll to Top